Diskho föreDiskho efter
Glas föreGlas efter
Diskho före
Diskho efter